Akcja 16 dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Hasło tegorocznych 16 Dni Aktywizmu przeciwko Przemocy ze względu na płeć brzmi:

Inwestuj, aby zapobiegać przemocy wobec kobiet i dziewcząt

Zarządzana przez UN Women inicjatywa UNITE wzywa rządy, społeczeństwo obywatelskie, organizacje działające na rzecz kobiet, młodzież, sektor prywatny, media i system ONZ do połączenia sił w celu zajęcia się globalną pandemią przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Hasło tegorocznych 16 Dni podkreśla znaczenie inwestycji w zapobieganie przemocy i wspieranie ofiar.

Kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć jest prowadzona między 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, dla podkreślenia faktu, że eliminacja wszelkich form przemocy wobec kobiet to kwestia praw człowieka, oraz że utrzymywanie takiej przemocy jest pogwałceniem praw człowieka. Działania Kampanii 16 Dni koncentrują się na kwestiach praw człowieka i wykorzystują je aby gwarantować, że sprawcy przemocy, zarówno na szczeblu państwowym, jak i nie-państwowym, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za akty przemocy wobec kobiet.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej kampanii: http://kampania16dni.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przyłączając się do Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć  informuje, iż do dyspozycji kobiet pokrzywdzonych jest wsparcie psychologa, nieodpłatna pomoc prawna oraz pomoc pracowników socjalnych. Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie w zakładce Porady specjalistyczne, pod nr tel. 86 306 7208 lub  502 153 040 oraz w siedzibie Centrum.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje również, iż w budynku tut. Centrum funkcjonuje Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach działalności punktu zapraszamy osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Zapewniamy pokrzywdzonym bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.

LOKALNY PUNKT POMOCY

POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1
kom. 518 595 676
e-mail: pokrzywdzeni.wysokie@pryzmat.org.pl

W przypadku gdy potrzebujesz pomocy w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie możesz skorzystać również z poniższych informacji:

*Jeśli potrzebna jest interwencja, wezwij pomoc: 112 (ogólny numer alarmowy), 997 (policja) lub przez aplikację Alarm 112

* Całą dobę zadzwonić możesz: 600-07-07-17 do Centrum Praw Kobiet

* 7 dni w tygodniu w godzinach 08.00 – 20.00 działa poradnia telefoniczna “Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy. Zadzwoń na 22 668-70-00

*Od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–20.00, możesz zadzwonić do Fundacji Feminoteka, 888-88-33-88 (pomoc@feminoteka.plavonalert.pl)

* 116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży (12.00–02.00), wiadomość na www.116111.pl możesz wysłać całą dobę.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ