Wyrównywanie różnic między regionami III - 2019 r.

W związku z realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programem pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r., informuję o możliwości  składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach powyższego programu.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania oraz wnioski można uzyskać na stronie internetowej PFRON https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/

Termin składania wniosków do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem upływa 15 stycznia 2019 roku.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ