Ogłoszenie o projekcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołach

 

 

realizują w 2011 roku w partnerstwie projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

„Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej”

w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Celem projektu jest umożliwienie powrotu do życia społecznego (w szczególności powrotu na rynek pracy i aktywizację zawodową) 100 osobom bezrobotnym, poszukującym pracy lub niepozostającym w zatrudnieniu, będącym w wieku aktywności zawodowej i korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

Projekt przywiduje zrealizowanie dla uczestników następującej ścieżki reintegracji w ramach umowy analogicznej do kontraktu socjalnego: wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia z umiejętności poszukiwania pracy, szkolenia wg indywidualnych potrzeb mających pomóc w zdobyciu zawodu lub przygotowaniu zawodowym, podniesienie kluczowych lub zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową, w szczególności w takich kierunkach jak, prawo jazdy kat. B, kat. C, kat. C + E, obsługa komputera, operator wózków jezdniowych, sprzedawca – kasy fiskalne oraz objęcie uczestników indywidualnym pośrednictwem pracy w celu wzmocnienia ich szans na znalezienie zatrudnienia.

 

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych w tym rolników.

 

Od kwietnia został uruchomiony Punktu Doradczo – Konsultacyjny, w którym uczestnicy projektu i mieszkańcy powiatu mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych  i psychologicznych. Punkt jest otwarty 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji w siedzibach realizatorów projektu.

 

 

 

 

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Ludowa 15 A,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax 86-2753568                                                                                                                                                         


POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. 86-2758612, fax 86-2758613OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH PIEKUTACH                                                                

ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty                                                                                                                                                    

tel. 86-4761514                                                                                                                                                               


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKOŁACH

ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły

tel. 86-4763010 wew. 321

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ