Informacja o przedłużeniu projektu "Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem

 

w okresie od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku

realizują w partnerstwie projekt współfinansowany przez

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

„Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej”

w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Celem projektu jest umożliwienie powrotu do życia społecznego (w szczególności powrotu na rynek pracy i aktywizację zawodową) 160 klientom OPS/PCPR zagrożonym wykluczeniem społecznym, bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo, lub zatrudnionym, będącym w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystającym z pomocy społecznej. 

Projekt przewiduje zrealizowanie dla uczestników następującej ścieżki reintegracji w ramach umowy analogicznej do kontraktu socjalnego: doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, warsztatów z umiejętnego poszukiwania pracy, szkoleń mających pomóc  w zdobyciu zawodu lub przygotowaniu zawodowym, podniesieniu kluczowych lub zdobywaniu nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową, w szczególności w takich kierunkach jak: prawo jazdy kat. B, kat. C, kat. C+E, obsługa komputera, operator wózków jezdniowych, sprzedawca. Na zakończenie projektu uczestnicy objęci zostaną  indywidualnym pośrednictwem pracy w celu wzmocnienia ich szans na znalezienie zatrudnienia.

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych, w tym rolników.

Kontynuowana jest działalność Punktu Doradczo – Konsultacyjnego, w którym uczestnicy projektu i mieszkańcy powiatu mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych  i psychologicznych. W celu skorzystania z Punktu proszę kontaktować się telefonicznie bądź osobiście w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibach realizatorów.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ