Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi

Pomoc osobom z zaburzeniami  psychicznymi.

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy  prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia , w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży , z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ