Informacja - sprawozdanie końcowe z realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Powiat Wysokomazowiecki w związku z § 5 ust. 3 umowy nr PS/15/2023/AOON w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, informuje, że w dniu 22.01.2024 r. przekazane zostało do Wojewody Podlaskiego sprawozdanie końcowe z realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Programu.

         

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ