Wyrównywanie różnic między regionami II

W związku z realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programem pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”

informuję o możliwości  składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach powyższego programu.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania oraz wnioski można uzyskać na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl (w zakładce: programy PFRON, Program wyrównywania różnic między regionami II).

Termin składania wniosków do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem upływa 29 marca 2013 roku.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ