Zmiana dni udzielania poradnictwa psychologicznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

2021-03-05 12:13:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż od 4 marca zmieniły się dni udzielania poradnictwa psychologicznego.

Psycholog przyjmuje w każdy czwartek w godz. od 7:30 do 13:30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, pokój Nr 7.

Na rozmowę z psychologiem można umawiać się:

 1. Telefonicznie pod numerem telefonu: 502 153 040 lub 86 306 72 08
 2. Bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie:
 • w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00
 • od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Pomoc psychologiczna udzielana jest mieszkańcom Powiatu Wysokomazowieckiego w następującym zakresie:

 • specjalistyczna pomoc rodzinom naturalnym, zastępczym oraz adopcyjnym;
 • zapobieganie patologiom w rodzinach naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych;
 • rozwiązywanie problemów osobowościowych;
 • rozwiązywanie problemów rodzinnych;
 • uczenie sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • wspieranie funkcjonowania rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych;
 • wsparcie osób doznających przemocy.
 • wydawanie opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • udzielaniu usług w zakresie interwencji kryzysowej;
 • pomocy psychologicznej i wsparcia osobom w sytuacjach traumatycznych.
Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ