Zajęcia profilaktyczne dot. PRZEMOCY dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wysokiem Mazowieckiem

2017-12-05 12:40:00

     W dniu 1 grudnia 2017 roku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem – Joanna Ryszewska i Anna Moczydłowska przy współpracy ze szkolnym pedagogiem Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadziły profilaktyczne zajęcia wśród uczniów klas V, VI i VII.

     Tematy zajęć: „Zjawisko przemocy i zachowań agresywnych” oraz „Cyberprzemoc”. Tematy poruszały zagadnienia dotyczące przemocy oraz agresji wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie zapoznali się z pojęciem przemocy oraz jej formami, dowiedzieli się, czym jest cyberprzemoc i jak nie stać się jej ofiarą. W zajęciach wykorzystano prezentację multimedialną.

     Pragnę serdecznie podziękować Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Wysokiem Mazowieckiem za współpracę oraz pracownikom PCPR za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć.

Z wyrazami szacunku

Iwona Kalinowska

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

 

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ