Zajęcia profilaktyczne dot. PRZEMOCY dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej

2019-12-05 12:04:00

W dniu 2 grudnia 2019 roku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem – Joanna Ryszewska i Kinga Borecka przy współpracy ze szkolnym pedagogiem Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej przeprowadziły profilaktyczne zajęcia wśród uczniów szkoły.

Tematy zajęć: „Zjawisko przemocy i zachowań agresywnych”. Uczniowie zapoznali się z pojęciem przemocy oraz jej formami, dowiedzieli się czym jest cyberprzemoc. Zapoznali się również ze sposobami walki z przemocą oraz dowiedzieli się gdzie szukać pomocy. W zajęciach wykorzystano prezentację multimedialną oraz filmy edukacyjne.

Pragnę serdecznie podziękować Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej za współpracę i umożliwienie przeprowadzenia prezentacji oraz pracownikom PCPR za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć.

Z wyrazami szacunku
Iwona Kalinowska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ