Wczesny krok - bezpłatna oferta edukacyjno-rozwojowa dla młodzieży

2021-06-28 13:23:00

Wykonaj pierwszy krok w stronę samodzielności!

W imieniu fundacji Studenckie Forum Business Center Club przekazujemy informację o ofercie edukacyjno-rozwojowej, która jest skierowana do ogólnopolskiej młodzieży w wieku 13-17 lat. Obecnie prowadzona jest rekrutacja do pierwszego filaru bezpłatnego projektu edukacyjnego – „Wczesnego Kroku”.

Projekt jest realizowany online i dotyczy pracy nad rozwojem wewnętrznym młodzieży w przygotowaniu do ich późniejszego procesu usamodzielniania się, obejmuje on:

- radzenie sobie z brakiem poczucia własnej wartości,

- radzenie sobie ze stratą i porażką,

- ćwiczenia ustalania celów i planowania ich realizacji.

Projekt polega na uczestnictwie w zajęciach online, od początku lipca do początku września, realizowanych przez certyfikowanych trenerów programu motywacyjno-rozwojowego LifePlanAcademy. (Szczegóły i założenia metodologii programu znajdują się na stronie: https://marekkaminski.com/lifeplan/). Szacowana ilość godzin udziału w zajęciach grupowych, spotkaniach i realizowania samodzielnie ćwiczeń dotyczących samorozwoju to ok. 40 godzin rozłożonych na okres od 06.07.2021 do 01.10.2021. Program przewiduje 7 spotkań grupowych ok 2,5 godziny każde oraz sesje indywidualnej pracy z trenerem 45 min każda. Istnieje możliwość dostosowania terminów zajęć grupowych i indywidualnych pod dostępność uczestników poprzez kontakt na maila lub  udzielenie informacji w formularzu zgłoszeniowym odnośnie potencjalnych dat niedostępności. W tym roku udostępnionych jest 12 miejsc dla uczestników, którzy poza samym udziałem będą mieli możliwość otrzymać zestawy wsparcia rozwoju osobistego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zgłaszania uczestników dostępnymi na stronie: Wczesny Krok | SF BCC. https://kolejnykrok.wixsite.com/sfbcc/wczesny-krok

W celu rejestracji uczestników opiekun placówki lub osoba uprawniona do reprezentowania uczestnika lub uczestniczki wypełnienia formularza dostępny pod: https://forms.gle/TdL6vMyRsYesQ2Vz9 lub w przypadku problemów technicznych z formularzem należy nadsyłać zgłoszenia drogą mailową pod adres: kolejnykrok@sfbcc.org.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 04.07.2021 r.

W przypadku pytań należy kontaktować się drogą e-mail: kolejnykrok@sfbcc.org.pl

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ