Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w dniach 20 – 26 lutego 2023 roku będzie obchodzony Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. W trakcie obchodów będą udzielane bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacjach pozarządowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przyłączając się do kampanii pn. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem informuje, iż do dyspozycji osób pokrzywdzonych będzie możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz pomocy pracowników socjalnych. Szczegółowe informacje dot. nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można znaleźć na stronie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem:

http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/nieodpatnapomocprawna/ ,

a także pod nr tel. 86 306 72 08 lub 502 153 040 oraz w siedzibie tut. Centrum.

Osoby zainteresowane, zachęcamy również do uzyskania dalszego wsparcia, od podmiotów, które w 2023 roku świadczą pomoc materialną i niematerialną z Funduszu Sprawiedliwości w ramach  Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wysokiem Mazowieckiem.

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1
kom. 518 595 676
e-mail: pokrzywdzeni.wysokie@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 14.30-19.30
Czwartek: 14.30-19.30

Osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin a także świadkom i osobom z ich najbliższego otoczenia Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

 • pomoc prawną,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
 • pomoc tłumacza j. obcego i migowego,
 • wsparcie doradcy zawodowego,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • pokrywanie kosztów dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej,
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych,
 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
 • pokrywanie kosztów robót budowlanych,
 • pokrywanie kosztów zakupu urządzeń i wyposażenia,
 • finansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych,
 • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

Pokrzywdzeni mają zapewnioną bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ