"TWOJA NIEMOC WSPIERA PRZEMOC!"

2015-06-19 12:21:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przy współpracy ze szkolnym pedagogiem Szkoły Podstawowej Nr.1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadziło profilaktyczne zajęcia warsztatowe wśród uczniów klas VI.
Temat zajęć: „Twoja niemoc wspiera przemoc” poruszał zagadnienia dotyczące przemocy oraz agresji wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie zapoznali się z pojęciem przemocy oraz jej formami, dowiedzieli się czym jest cyberprzemoc i jak nie stać się jej ofiarą. Na zajęciach zostały przedstawione różne sytuacje przemocowe, ich rodzaje i następstwa, które uświadomiły uczniom istotę i zagrożenia związane ze zjawiskiem przemocy. Uczniowie zapoznali się także ze sposobami walki z przemocą, przez co dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy. W zajęciach wykorzystano prezentację multimedialną, film edukacyjny, koperty z przygotowanym zadaniem dla uczniów oraz kartki z pytaniami do filmu. Przebieg zajęć ilustrują poniższe fotografie.

 

 

 

 

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ