SZKOLENIE RODZIN ZASTĘPCZYCH Z ZAKRESU USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

2017-09-26 11:24:00

W dniu 25.09.2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, odbyło się szkolenie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wysokomazowieckiego. Prezentację z zakresu usług świadczonych na rzecz dzieci, młodzieży i rodziców przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wysokiem Mazowieckiem, poprowadziła pedagog Pani Magdalena Wójcicka-Walendy. Na szkoleniu zostały omówione zagadnienia dot. działalności poradni obejmujące między innymi: badania diagnostyczne, poradnictwo, orzecznictwo, opiniowanie i wydawanie informacji po badaniach diagnostycznych,terapie indywidualne w tym: psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne oraz terapie grupowe. Omówiono również obszary współpracy poradni z innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Serdecznie dziękujemy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem za przeprowadzenie szkolenia.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ