DZIEŃ Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI

W dniu 5 grudnia 2023 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem miało miejsce kilka inicjatyw z udziałem rodzin zastępczych z terenu powiatu wysokomazowieckiego.

W pierwszej częsci spotkania, miało miejsce szkolenie pt. "BEZPIECZNY DOM" adresowane do opiekunów zastępczych, które zostało zorganizowane przez Fundację Dialog, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem. Na początku spotkania, Dyrektor PCPR w Wysokiem Mazowieckiem, Pani Iwona Kalinowska, serdecznie powitała wszystkich uczestników oraz prowadzącą warsztaty szkoleniowe - Panią Izabelę Owczaruk, jednoczesnie kierując podziękowania za przygotowanie dzisiejszego spotkania. W trakcie szkolenia omówiono następujące tematy: edukacja prawna i pedagogiczna dot. funkcji rodziny, obowiązków rodziców, oceny psychospołecznej rozwoju dziecka, flagowanie-kiedy dziecko jest zagrożone oraz komunikacji i zasad w domu. Warsztaty prowadzone przez Panią psycholog pozwoliły na swobodną wymianę zdań rodziców zastępczych, którzy chętnie dzielili się spostrzeżeniami nawiązującymi do własnych doświadczeń w zakresie pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Po części szkoleniowej, Pani Anna Moczydłowska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Wysokiem Mazowieckiem, omówiła zorganizowany wśród wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej konkurs literacki pt. „ZATRZYMAJ PRZEMOC”, przeprowadzony w nawiązaniu do Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. W trakcie prezentacji galerii prac konkursowych, omówiono zasady konkursu oraz jego laureatów, wręczając  na ręce rodziców zastępczych nagrody i dyplomy,  tym samym zachęcając podopiecznych rodzinnej pieczy zastępczej do aktywnego udziału w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie podziękowań dla opiekunów zastępczych, którzy w 2023 r. przestali pełnić funkcję rodziny zastępczej. Pan Starosta Bogdan Zieliński wraz z  Panią Dyrektor PCPR Iwoną Kalinowską wyrazili wyrazy wdzięczności skierowane do przybyłych rodzin za trud i wysiłek włożony  w wychowanie, za cierpliwość i dobre serce, za dom pełen miłości, ciepła i zaufania, za wartości oraz wzory godne naśladowania, za wyrozumiałość, poświęcenie i zawsze pomocną dłoń podaną dziecku w potrzebie.

Na zakończenie odbyło się spotkanie opłatkowe. Pani Dyrektor wraz z Panem Starostą złożyli zebranym najlepsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 

Wszystkim zebranym serdecznie dziękujemy za udział w tym wyjątkowym dniu.

 

 

 

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ