Spotkanie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem

2019-10-25 13:06:40

W dniu 21 października 2019 r. na zaproszenie Prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Iwona Kalinowska wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przedstawiła prezentację pn. „Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy osobom niepełnosprawnym”. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.

Omówione zostały zasady ubiegania się o ustalenie niepełnosprawności, wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz kart parkingowych, a także możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i programu „Aktywny samorząd”.

Przedstawiono również działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach i Ciechanowcu oraz Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

W ramach prezentacji omówiono również programy i projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W celu zwiększenia świadomości społecznej nt. zjawiska przemocy w rodzinie, co jest istotne zarówno dla jej ofiar, jak również osób, które mają kontakt z takimi osobami lub są jej świadkami, zwrócono szczególną uwagę na powiatowe programy dotyczące przeciwdziałania przemocy, m.in. omówiono program profilaktyczny „poMOC a nie przeMOC!” realizowany w ramach współpracy partnerskiej z Komendą Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem, którego głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

Podczas spotkania zapraszano osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej w ramach funkcjonującego w siedzibie tut. Centrum Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Spotkanie było też okazją do upowszechnienia ulotek na temat przemocy.

Dyrektor PCPR dziękuje za współpracę.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ