SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU ”STRATEGOR – narzędzie do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”

2020-10-01 14:56:00

W dniu 30 września 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem oraz Fundację Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Wszystkich zebranych powitała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem – Pani Iwona Kalinowska. Część szkoleniową przeprowadziły: Pani Anna Tomulewicz - doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Pani Aleksandra Arciszewska i Pani Kamila Zaperty – doradcy Państwowej Akademii Nauk w  Lublinie.

Na spotkanie szkoleniowe w ramach projektu „STRATEGOR - narzędzie do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego” zaproszono przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu wysokomazowieckiego.

W trakcie spotkania zaprezentowano w/w projekt oraz sposoby dostępności i możliwości Platformy. Omówiono sposoby opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych w tym zasady konstrukcji części diagnostycznej, analitycznej i programowej, wnioski dot. zachowania art. 16 b oraz art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej.

W ramach spotkania była możliwość zebrania oczekiwań odnośnie potrzeb w zakresie doradztwa, opracowania aktualizacji dokumentów strategicznych, a także złożenia deklaracji dostępu do Platformy, z czego uczestnicy spotkania chętnie skorzystali.

Przedstawiciele poszczególnych ośrodków mieli okazję do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, co do samego projektu „STRATEGOR - narzędzie do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”, jak również ogólnymi trudnościami i problemami jakie na co dzień spotykają w swojej pracy.

Wszystkim obecnym dziękujemy za udział.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ