Spotkanie w Klubie Seniora w Wysokiem Mazowieckiem

W dniu 4 maja 2022 r. dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem - Iwona Kalinowska na zaproszenie Pani Anny Kamińskiej – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, wzięła udział w spotkaniu dyskusyjnym zorganizowanym dla uczestników Klubu Seniora w Wysokiem Mazowieckiem i przedstawiła informacje na temat: „Zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy osobom niepełnosprawnym”. 

Celem spotkania było upowszechnienie informacji na temat możliwości pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie zorganizowano w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury projektu AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA. Spotkanie odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.

Podczas spotkania omówiono zasady ubiegania się o ustalenie niepełnosprawności, wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz kart parkingowych, a także możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i programu „Aktywny samorząd”. Przedstawiono działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach i Ciechanowcu oraz Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. Omówiono również programy i projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W celu zwiększenia świadomości społecznej nt. zjawiska przemocy w rodzinie, co jest istotne zarówno dla jej ofiar, jak również osób, które mają kontakt z takimi osobami lub są jej świadkami, zwrócono szczególną uwagę na powiatowe programy dotyczące przeciwdziałania przemocy, m.in. omówiono program profilaktyczny „poMOC a nie przeMOC!” realizowany w ramach współpracy partnerskiej z Komendą Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem, którego głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Podczas spotkania przekazano również informacje, iż w budynku tutejszego Centrum funkcjonuje Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach działalności punktu osoby pokrzywdzone przestępstwem i członkowie ich rodzin, a także świadkowie i osoby im najbliższe mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Spotkanie było też okazją do upowszechnienia ulotek na temat przemocy i pomocy specjalistycznej.

Dyrektor PCPR dziękuje za zaproszenie i współpracę.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ