SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW BIOLOGICZNYCH

2018-03-05 11:49:00

     W dniu 26.02.2018 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie grupy wsparcia,adresowane do rodziców biologicznych dzieci,przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

     Podczas spotkania podjęto tematykę problemu uzależnień, w szczególności skupiono się na problematyce alkoholizmu, gdyż jest on częstym powodem, przez który dzieci trafiają do rodzin zastępczych. Następnie uczestnikom spotkania zaprezentowano film „Jak odzyskać dzieci?”, który został stworzony w oparciu o projekt „Odzyskać dzieci”, realizowany przez Białostockie Stowarzyszenie „Droga”. Film wywołuje pozytywne emocje - ukazuje rodzicom, że istnieje szansa na odzyskanie dzieci. Na koniec spotkania uczestnikom przekazano materiały szkoleniowe, a także zaprezentowano projekt „W drodze do sukcesu”, realizowany przez tut. Centrum we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ