Spotkanie edukacyjno-konsultacyjne

W dniu 30 czerwca 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie edukacyjno-konsultacyjne współorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku dotyczące tematów:

  • zmian w obszarze ustawy o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej,
  • prezentacja modelu opieki nad osobami zależnymi i chorymi,
  • prezentacja internetowego narzędzia Koszyka Usług Społecznych.

W trakcie spotkania odbyły się również konsultacje na temat modelu „Dać to, czego naprawdę potrzeba” realizowanego przez Hospicjum Proroka Eliasza i ROPS w Białymstoku, gdzie umiejscowić Zespół społeczno-medyczny i Koordynatora Opieki Osób Zależnych, a także zwrócono szczególną uwagę w zakresie zmian dotyczących opracowania i aktualizowania strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów.

Spotkanie poprowadziły:

Pani Anna Tomulewicz – doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Pani Agata Bielska – radca prawny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z powiatu wysokomazowieckiego, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem oraz przedstawiciele Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MD CARE” w Dworakach Staśkach.

Dziękujemy za udział w spotkaniu.

 

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ