Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie

2017-05-02 10:42:20

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie funkcjonuje  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, który oferuje pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie: Zakres tej pomocy obejmuje między innymi:

- ochronę ofiary przemocy domowej i zapewnienie jej oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką całodobowego schronienia bez skierowania i bez względu na dochód,

- rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy oraz udzielenie jej pomocy psychologicznej, prawnej,

- diagnozowanie problemu przemocy oraz opracowanie indywidualnego planu pomocy,

 - udzielanie poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego,

- prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej, udzielanie konsultacji wychowawczych,

- prowadzenie zajęć edukacyjnych, profilaktycznych o szerokiej tematyce, grup wsparcia, warsztatów umiejętności ,

- prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

         Ośrodek dysponuje pomieszczeniami do spania, pomieszczeniem do pobytu dziennego, ogólnodostępnymi łazienkami, kuchnią – przeznaczonymi dla 10 osób.                     

Pomoc udzielana w placówce jest bezpłatna.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ