Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie powiatu wysokomazowieckiego

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI

RODZINY ZASTĘPCZEJ DLA DZIECI

Z TERENU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ!

PODARUJ DZIECKU SZCZĘŚCIE, PODZIEL SIĘ SERCEM!

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym i bezpiecznym domu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki ze strony rodziców biologicznych.

Najkorzystniejszym i naturalnym środowiskiem wychowawczym jest rodzina. Jeśli jednak nie może to być rodzina własna, powinna ją zastąpić inna, która chce i potrafi w odpowiedni sposób  zaopiekować się pozbawionym troski ze strony rodziców biologicznych dzieckiem.

W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci, które z różnych względów znalazły się  w trudnej sytuacji życiowej. Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje miłości, akceptacji, szacunku i ciepła rodzinnego domu. Jednak nie każde ma tyle szczęścia, by móc wzrastać w takiej rodzinie.

FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1) rodzina zastępcza:

a) spokrewniona,

b) niezawodowa,

c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna.

2) rodzinny dom dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobom niepozostającym w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

-dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

-nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

-nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

-wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został na nich nałożony;

-są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa;

-przebywają na terytorium RP;

-zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;

-nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

-nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Ponadto od kandydatów oczekujemy chęci współpracy, a następnie wypracowania wspólnej, przemyślanej decyzji dotyczącej opieki zastępczej.

ULOTKA INFORMACYJNA

           Jeśli mieszkasz na terenie powiatu wysokomazowieckiego 

i chcesz zostać rodziną zastępczą 

zgłoś się do nas!

 Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Mickiewicza 1,

18-200 Wysokie Mazowieckie

tel:  86 306 72 08 lub 502 153 040

e-mail: sekretariat@pcprwysokiemazowieckie.pl

www.pcprwysokiemazowieckie.pl

Iwona Kalinowska

Dyrektor PCPR w Wysokiem Mazowieckiem

 

 

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ