Nowa Placówka Opiekuńczo -Terapeutyczna w Ignatkach

2016-10-10 10:17:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż została uruchomiona Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach.

Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku 0-12 r. ż, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej.

Przewidywany miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce na rok 2016 wynosi 5027 zł.

 

Regionalne Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach

ul. Jeździecka 1

16-001 Ignatki-Osiedle

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ