Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wysokiem Mazowieckiem 2022

2022-02-04 14:20:00

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wysokiem Mazowieckiem, mieszczący się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem ul. Mickiewicza 1, informuje o kontynuacji swojej działalności w 2022 roku.

Osoby pokrzywdzone  zgłaszające się  do w/w punktu mają możliwość skorzystania z  bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej. Pomagamy  osobom, których dotknęły m.in. takie przestępstwa jak: przemoc w rodzinie, niealimentacja, groźby karalne, bójki lub uszkodzenie ciała czy też  pobicie, kradzież, rozbój, oszustwo, uszkodzenie mienia, wypadek komunikacyjny i inne.

Każdy, kto zgłosi się do nas z tego rodzaju problemami  może otrzymać  pomoc prawną, psychologiczną i finansową.  Pomoc udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty!    

Ważne! Do korzystania z w/w pomocy nie jest konieczne udokumentowanie faktu  pokrzywdzenia przez policję, prokuraturę, sąd.  Mogą to być pierwsze kontakty w trudnych dla  pokrzywdzonych sprawach. Konieczne jest natomiast udokumentowanie pokrzywdzenia w przypadku starania się o  udzielanie wsparcia finansowego (w postaci np. potwierdzenia złożenia zawiadomienia o przestępstwie, wezwań na przesłuchania, wyroków sądu itp.). Każdy przypadek dot. udzielenia wsparcia finansowego rozpatrywany jest indywidualnie.

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wysokiem Mazowieckiem
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. 518 595 676, e-mail: pokrzywdzeni.wysokie@pryzmat.org.pl

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ