Informacje dotyczące przyznawania świadczenia 500 + rodzinom zastępczym

2022-01-18 15:21:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przypomina, iż od dnia 1 lutego 2022 r. będzie można składać wnioski o przyznanie i wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (500+), wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) lub bankowość elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku osób sprawujących pieczę zastępczą należy złożyć wniosek o symbolu SW-O. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej, wraz z datą umieszczenia.

Nadmieniamy, iż rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie powiatu wysokomazowieckiego zaświadczenia będą wydawane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem  od dnia 01 lutego 2022 roku.

Poniżej zamieszczamy również instrukcję składania wniosku przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

INSTRUKCJA

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ