Informacja o XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych

2020-04-27 13:30:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przekazuje uzyskane od Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi informacje o możliwości udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.

     „Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w uczelniach publicznych, i spełniają jeden z poniższych warunków:

  • pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR

lub

  • są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej

lub

  • pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka

lub

  • posiadają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

     Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.

     Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Dokładne terminy otwarcia i zamknięcia aplikacji do składania wniosków będą znane w drugiej połowie maja 2020 roku.

     Więcej informacji na temat Programu, w tym regulamin XIX edycji i jej harmonogram można uzyskać na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ