Informacja o projekcie ,,Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II’’

2018-05-15 13:07:00

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przekazuje uzyskane od Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego informacje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II”. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, przeznaczony jest dla osób, które spełniają poniższe podstawowe warunki:

  • brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – w dniu przystąpienia do Projektu,
  • wiek aktywności zawodowej,
  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • motywacja do nauki i znalezienia w przyszłości ciekawej pracy,
  • przejście procesu rekrutacji do Projektu.

     Pierwszeństwo w kwalifikacji do Projektu będą miały osoby, które w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od przystąpienia do Projektu kończą naukę lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu ją zakończyły. 

     Swoje CV należy przesyłać na adres: staz.warszawa@firr.org.pl ,  po otrzymaniu CV skontaktujemy się z kandydatami w celu umówienia terminu na spotkanie rekrutacyjne.

     Informacji na temat realizowania Projektu w Warszawie udziela:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oddział warszawski:

pl. Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa,

tel. (22) 400 50  73,665 883 603.

W załączniku plakat informacyjny

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ