Informacja o ogłoszonym naborze wniosków w ramach otwartego konkursu ofert do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami"- edycja 2020-2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

2020-07-17 12:53:00

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, przekazuje informacje o ogłoszeniunaboru wniosków w ramach otwartego konkursu ofert do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

   O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

   Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z wzorami formularzy wniosków dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,1041,ogloszenie-o-konkursie-ofert-w-ramachprogramu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-2020-2021

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ