Informacja o nieodpłatnych korepetycjach dla uczniów wychowujących się w rodzinach zastępczych

2021-06-10 12:37:00

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w imieniu RUCH POLSKA 2050, przekazuje informacje dotyczące nieodpłatnych korepetycji dla uczniów wychowujących się w rodzinach zastępczych.

 

Jak to działa?

Dla każdego zgłoszonego do projektu dziecka, na podstawie przedstawionego zakresu potrzebnej pomocy (klasa, przedmiot, ilość godzin) dobierany jest z ogólnopolskiej bazy spełniający te kryteria korepetytor, który kontaktowany jest z rodziną.

W dalszej części wszelkie ustalenia, np. co do rodzaju użytego komunikatora, pory przeprowadzania zajęć, szczegółowego zakresu materiału itp. odbywają się na linii rodzina/uczeń – korepetytor. Wojewódzcy i powiatowi koordynatorzy są w kontakcie z rodziną i monitorują przebieg oraz poprawność prowadzonych zajęć.

Co ważne, równolegle do akcji udzielania korepetycji, w wielu miejscach w kraju, rodziny zastępcze są wspierane przez wolontariuszy poprzez szereg działań, jak np. pomoc w remoncie domu, organizacja pomocy rzeczowej, zorganizowanie zajęć karate dla dzieci i wiele innych. Koordynatorzy i wolontariusze korzystają stale z Portalu Domy Dziecka.org, zgłaszając chęć wsparcia dla rodzin zastępczych w dziale "Chcę pomóc" oraz dostosowując swą pomoc na podstawie informacji o bieżących potrzebach, zamieszczonych w zakładce "Lista potrzeb". Nieustannie poszukiwane są też nowe pomysły na kolejne akcje wsparcia, a przede wszystkim promowanie rodzinnej formy pieczy zastępczej.

Rodziny mogą zgłaszać się same na adres mailowy pieczazastepcza@polska2050.pl

W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z koordynatorem wojewódzkim:

Jerzy Wawrusiewicz

 nr tel.: 664 493 412

e-mail: aidkaj@wp.pl

Akcja będzie kontynuowana w przyszłym roku szkolnym.

 

 

 

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ