Informacja dotycząca wizyty studyjnej

2012-04-30 11:02:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, informuje iż w dniach 23-25 kwietnia 2012 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy ,,Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” zorganizował trzydniową wizytę studyjną ,,Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej w województwie podlaskim”. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w obszarze współpracy instytucjonalnej na rzecz kompleksowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W wizycie wzięło udział 23 uczestników. Byli to pracownicy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego.

W pierwszym etapie uczestnicy byli z wizytą w powiecie wysokomazowieckim. Odwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa. Tam też zapoznali się z działalnością Warsztatów oraz zaprezentowana została współpraca między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w realizacji projektu, gdzie przez okres trzech lat uczestnikami były osoby niepełnosprawne uczęszczające do Warsztatów.

Następnie uczestnicy wizyty spotkali się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem celem zapoznania się z projektem ,,Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach i Sokołach. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i było okazją do wspólnej dyskusji na temat upowszechniania dobrych praktyk w zakresie współpracy instytucji pomocy społecznej i służb zatrudnienia.

Uczestnicy wizyty odwiedzili również partnera projektu – Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, gdzie zapoznali się z pracą Urzędu oraz projektem realizowanym w partnerstwie z powiatem bielskim.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zaproszonym gościom za udział w wizycie.

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ