INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH !

2015-02-19 09:06:37

Dział ds. Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi realizuje Projekt "Praca w chmurach".
Celem programowym Projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy - adresatami projektu są osoby z dysfunkcją wzroku.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe warunki:

  1. posiadanie orzeczenia o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku (symbol 04-O) lub równoważnego,
  2. umiejętność obsługi komputera na poziomie co najmniej podstawowym,
  3. posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo na rynku pracy,
  4. wiek: aktywności zawodowej (od 18 do 65 roku życia).

Projekt realizowany jest od 2 stycznia 2015 r. do 31 marca 2017 r. i ma zasięg ogólnopolski.

Więcej informacji na temat projektu „Praca w chmurach” znajdziecie Państwo na stronie: www.promocjaikariera.pl oraz pod nr telefonu: kom. 790-700-342, tel. (22) 752-33-51. Zachęcamy również do zgłoszeń mailowych na adres rekrutacja@promocjaikariera.pl

ULOTKA

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ