Bezpłatne porady dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

2016-02-16 14:50:53

Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 22 lutego - 27 lutego 2016 roku organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

W dniach tych osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli innych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w ww. podmiotach.

Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00-13:00.

Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację oraz ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Radosław Sienkiewicz - główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości

tel. 22/ 2390649

e-mail: sienkiewicz@ms.gov.pl

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ