BEZPŁATNE PORADY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM !

2015-02-06 14:59:00

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23 lutego – 28 lutego 2015 roku
„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W dniach 23 - 28 lutego 2015 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli takich organów jak: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów w trakcie dyżurów pełnionych w ww. podmiotach.
Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00 – 13:00.

Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację oraz ich adresy: LISTA PODMIOTÓW 

oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

Osoba do kontaktu: Pan Radosław Sienkiewicz – główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości
– tel. 22/2390649; e-mail: sienkiewicz@ms.gov.pl

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ