Bazy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego w związku z COVID-19

2020-04-22 11:52:00

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przekazuje informacje o bazach danych wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego w związku z COVID-19.

    Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” opracowało nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny” – poradnik zawierający praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe oraz informacje jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

    Poradnik jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ