Bazy teleadresowe instytucji, podmiotów i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową

Poniżej zamieszczamy bazy teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową, działających na terenie województwa podlaskiego.

  1. Miejsca schronienia / interwencja kryzysowa dla osób dotkniętych przemocą domową;
  2. Podmioty oraz organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom doznającym przemocy domowej;
  3. Punkty konsultacyjne dla osób dotkniętych przemocą domową;
  4. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa;
  5. Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrum Usług Społecznych;
  6. Wykaz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie;
  7. Zespoły Interdyscyplinarne.
Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ