Badanie z zakresu deinstytucjonalizacji usług społecznych i rozwijaniu usług środowiskowych obejmujących dzieci i młodzież, w szczególności obszaru pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje o możliwości wzięcia udziału w badaniu z zakresu deinstytucjonalizacji usług społecznych i rozwijaniu usług środowiskowych obejmujących dzieci i młodzież,w szczególności obszaru pieczy zastępczej.Badanie jest realizowane przez Uczelnię Korczaka wraz z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej oraz we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem badania jest diagnoza możliwości rozwijania usług środowiskowych w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania. W oparciu o wyniki badania, realizowane będą strategie deinstytucjonalizacji w najbliższych latach.

Badanie skierowane jest do przedstawicieli form pieczy zastępczej, takich jak:

1) Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego

2) Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego

3) Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego

4) Placówka opiekuńczo-wychowawcza łącząca zadania

5) Rodzinny dom dziecka

6) Zawodowa rodzina zastępcza

7) Niezawodowa rodzina zastępcza.

 

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Aby rozpocząć wypełnianie ankiety należy kliknąć w poniższy link: pbs.pl/dus01_piecza.

Link aktywny będzie do 31 lipca 2023 r. (wypełnienie ankiety zajmie około 35 minut).

W przypadku pojawienia się problemów technicznych, należy kontaktować się pod adresem: dus.helpdesk@pbs.pl.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ