Akcja Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć - Kampania 2020

2020-11-26 11:11:00

  25 listopada, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet. Od 29 lat tego dnia rozpoczyna się światowa kampania 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, która trwa aż do 10 grudnia (Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka), dla podkreślenia, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, a nie sprawą prywatną.

  Czas kampanii to skoordynowane działania na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym, ponad 2000 instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych, w około 180 krajach na całym świecie. Wspólnym celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Tematy, którym poświęcamy w tym roku szczególną uwagę:

  • Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami,
  • Przemoc wobec kobiet w świecie pracy,
  • Przemoc w sytuacji pandemii.

  Zachęcamy do zapoznania się i zaangażowania w działania w ramach kampanii i poza nią, korzystania m.in. z materiałów edukacyjnych i informacyjnych umieszczonych na stronie: www.kampania16dni.pl.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przyłączając się do kampanii "16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" informuje, iż do dyspozycji kobiet pokrzywdzonych jest wsparcie psychologa, nieodpłatna pomoc prawna oraz pomoc pracowników socjalnych. Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie w zakładce Porady specjalistyczne, pod nr tel. 86 306 72 08 lub  502 153 040 oraz w siedzibie Centrum.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje również, iż w budynku tut. Centrum funkcjonuje Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach działalności punktu zapraszamy osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.

LOKALNY PUNKT POMOCY

POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1
kom. 518 595 676
e-mail: pokrzywdzeni.wysokie@pryzmat.org.pl

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ