AKCJA „KIEROWCY DZIECIOM”

2018-04-06 12:04:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje o akcji Stowarzyszenia „Decybelek” pod nazwą „Kierowcy Dzieciom” adresowanej do rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych, w których wychowywane są dzieci niepełnosprawne, w tym co najmniej jedno dziecko z wadą słuchu/wadą słuchu i inną niepełnosprawnością (niepełnosprawność sprzężona), a w następnej kolejności dzieci z inną dysfunkcją przebywające pod opieką tej rodziny. W ramach akcji pomoc mogą uzyskać dzieci z afazją, dyslalią, Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego, Zaburzeniami Modulacji Sensorycznej, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami słuchu fonematycznego i fonemowego czy też samoistnym opóźnionym rozwojem mowy.

Akcja stwarza możliwość skorzystania z pomocy prowadzonej przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę specjalistów: surdopedagogów, neurologopedów, surdologopedów, psychologów, pedagogów specjalnych.

Terapia prowadzona jest w siedzibie Stowarzyszenia „Decybelek” w Białymstoku, ul. Kozłowa 25 (budynek przedszkola). Nowatorskie metody pracy dostosowywane są do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy: decybelek.bialystok@gmail.com lub telefoniczny 600 371 001

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ