25 luty -2 marca 2013 roku ,,Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

2013-02-01 13:15:00

                                                                                                                                                        Białystok, 29.01.2013 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI         

             w BIAŁYMSTOKU

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

 

PS-I.9452.4.2013.WB

                                                                                                                 Pani/Pan

                                                                                                                 Prezydent/ Burmistrz/Wójt

                                                                                                                 Starosta Powiatu

                                                                                                                  Dyrektor/Kierownik

                                                                                                                  Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                                  (wszyscy)

 

 

Uprzejmie informuję, że pismem znak: DWMPC-V-062-15/12 z dnia 23.01.2013 r. Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformował, że wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach 25 lutego – 2 marca 2013 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się także Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, a także Krajowa Rada Kuratorów.

W piśmie, jak wyżej, Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że w dniach 25 lutego – 2 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, natomiast  w sobotę w godzinach 10:00 – 13:00. Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Koordynacją działań w ramach obchodów zajmować się będą Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Z uwagi na duże znaczenie społeczne przedsięwzięcia Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się z prośbą o jego wsparcie oraz promocję działań, zarówno w okresie poprzedzającym powyższe wydarzenie, jak również w trakcie jego odbywania.

Osoba do kontaktu: Pan Radosław Sienkiewicz –  starszy specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości – nr telefonu (22) 2390649; e-mail: sienkiewicz@ms.gov.pl.

 

 

 

                                                                                                              Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

                                                                                                              Andrzej Kozłowski

                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                              Wydziału Polityki Społecznej

 

 

 

Pismo do prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów przesłane zostanie przez e-puap, do ops i pcpr – e-mailem.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ