„Superwizja dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej”

23 lutego 2024 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie superwizyjne skierowane do pracowników gminnych, miejskich i gminno-miejskich ośrodków pomocy społecznej z terenu naszego powiatu.  

Szkolenie zostało poprowadzone przez superwizora Panią Annę Tomulewicz. Całość spotkania została podzielona na dwie grupy warsztatowe.

Celem, superwizji było:

1)wprowadzanie i  utrzymywanie profesjonalnych standardów praktykowania pracy;

2)wzmacnianie kompetencji zawodowych pracowników;

3)udzielanie wsparcia, sprzyjanie rozwojowi zawodowemu oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu;

4)zdobywanie umiejętności pozwalających na prawidłowe identyfikowanie trudności w pracy, ich źródeł oraz sposobów rozwiązywania;

5)wzmacnianie umiejętności komunikowania się;

6)podnoszenie skuteczności pracy.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami. Każda osoba biorąca udział w superwizji, mogła przedstawić wybrany przez siebie przypadek,z którym zetknęła się podczas swojej pracy zawodowej. Następnie prezentowano różne rozwiązania, które mogłyby być wykorzystane w danej sytuacji.Dzięki aktywnemu zaangażowaniu, osoby zainteresowane wzbogaciły swoją wiedzę o istniejących praktykach stosowanych w pomocy społecznej.

 

 

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ