„poMOC, a nie przeMOC”- razem przeciwko przemocy

2017-09-29 15:32:00

W dniu 28.09.2017 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem Panią Iwoną Kalinowską a Komendantem Powiatowym Policji w Wysokiem Mazowieckiem podinspektorem Krzysztofem Woźniewskim, dotyczące wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych, którzy znajdują się w szczególnej grupie ryzyka zagrożonego przemocą ze strony osób wspólnie z nimi zamieszkujących w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC”. Głównym celem wdrażanego programu jest zwiększenie świadomości społecznej z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie. Ponadto, ważnym elementem akcji jest również zwiększenie wiedzy z zakresu negatywnych skutków i konsekwencji prawnych zjawiska przemocy w rodzinie oraz rozpoznawania objawów przemocy wśród specjalistów pracujących w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych i schorowanych.

 

 

 

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ